Contact


หากท่านมีข้อติชม สามารถส่งข้อความถึงเราได้ตามแบบฟร์อมด้านล่าง

บริษัท ลอนดรี้โซลูชั่น จำกัด (สำน้กงานใหญ่)
171/8 หมู่3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
โทร 076 617 171
แฟกซ์ 076 617 177
มือถือ 089 724 6756, 086 276 2580