แจ้งโอนเงิน

วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ลอนดรี้โซลูชั่น จำกัด
หมายเลขบัญชี 442-087203-0